Doporučení a reference

Reakce klientů, kterým jsem pomáhala s restartem turismu

Tomasz Koralewski

Turistická kancelář města Lodž

Volný překlad dopisu:

"Velmi rád doporučuji českou novinářku Juditu Matyášovou, která je profesionální spisovatelkou a učitelkou.

S Juditou jsem se seznámil v loňském roce, kdy navštívila město Lodž. Cílem její návštěvy bylo dobře poznat naše město. Juditě záleží na obsahu a vydala se k nám na naši žádost s prosbou o pomoc.

Posláním Lodžské turistické organizace je vytvářet pozitivní obraz Lodže jako turisticky atraktivního místa a také podporovat rozvoj turistického ruchu města i celé oblasti. Pro Juditu jsme zorganizovali tři prohlídky s místními licencovaným průvodci. Výsledkem jejího press tripu byl zajímavý článek, který uveřejnil nejstarší český časopis pro ženy "Vlasta".

Judita se zajímá o historii, lidi, současnost a do každého tématu se s chutí zapojí.

Judita je pracovitá, komunikativní, svědomitá osoba a zkušená novinářka. Neváhal bych ji doporučit."