Restart turismu

Cestovala jsem po celém světě nejen jako turistka, ale také jako novinářka. Konkrétní lokalitu vidím vždy ze dvou hledisek: jako cizinec a jako novinář. 

Nyní je opět čas na turistiku, takže můžete přilákat turisty do vaší polohy a také se dozvědět více o vaší prezentaci z turistické a novinářské perspektivy.

Prozkoumám terén vaší lokality, analyzuji současnou prezentaci města či oblasti z pohledu zahraničních turistů a novinářů. Připravím návrh na změny v prezentaci a také návrh na press trip tak, aby tato nabídka byla zajímavá pro novináře ve vaší lokalitě. Píšu cestovní články pro hlavní český týdeník životního stylu Vlasta (160 000 čtenářů / týden) a také vás mohu spojit s českými novináři a informovat je o vašich aktivitách ve městě.

Mé cestovatelské články